Mikrovlňák

V sobotu pozdě věčer jsem byl na QTH a dělal jsem na 23cm. Když už jsem měl parabolu dole, tak jsem rozdával body.

Ponechme stranou počet 16QSO. Daleko zajímavější věc je ale QSO versus elevace.

Moje QTH je poměrně dobře otevřeno od západu po severovýchod. Zbytek je stíněn převýšením. Někde menším, někde větším a stejně i tak vzdálenostně.

Zajímavé ale na těch QSO je, nakolik musím zvednout anténu v elevaci, abych to QSO udělal.

Stanice ze severu, kde to mám otevřené dělám prakticky od 0 do 1 stupně, pokud jsou do 200km. Jakmile jsou už dál musím zvednout na 2 stupně.

Stanice ze severovýchodu, kde mám mírné převýšení už musím zvedat na 3 stupně. Matěje OK1TEH jsem prakticky slyšel ihned, jakmile mne zavolal, ale po zvednutí na 3 stupně z 1, mi vylezl z S3 na skutečných S9 a to je pouze 2 stupně v elevaci.

Východní směr mám hodně zabitý blízkým kopcem a přesto jsem do tohoto směru udělal QSO s OL9W a OK5Z s elevací 5 stupňů. Stejně tak jsem byl překvapen QSO s OK1KJB, které mám přesně přes vrchol kopce Jirná, který je ode mne cca 1200m a převýšení je zde přes 100m a i tady jsem byl úspěšný. Signál sice nic-moc, ale přesto jsem je s elevací 6 stupňů udělal a dal jim body.

Píšu to jen pro zajímavost, že i při tropo QSO má smysl pokoušet i elevaci. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu, že parabola o průměru 180cm nebude se svým vyzařovacím diagramem tak náchylná na elevaci, jako je moje 480cm, ale přesto, je to dobré vědět.